Roaming

Izvođenje radova na izgradnji FTTH optičke mreže za potrebe ALL IP NOKIA za Nokia Solutions and networks Serbia DOO

• Pripremni radovi
• Zemljani radovi
• Tesarski radovi
• Armirano betonski radovi
• Monterski i ostali prateći radovi
• Dužina trase 743,80 metara
• Period izvođenja radova Oktobar 2020. – Januar 2021. godine
• Rok izvođenja radova 3 meseca,

• Lokacije: Pančevo i Kragujevac

Slični projekti

Započnite projekat sa nama

Realizujmo vaš san zajedno