Portfolio main extreme rajiceva 1

Extreme Intimo

Lokacija: Rajićeva Shoping Centar, Beograd

Vrsta radova: Adaptacija poslovnog prostora

Datum: 2018.

Jedan od brojnih primera dobro osmišljenog i precizno izvedenog adaptiranja.