Portfolio main pertini 1

Pertini Vršac

Lokacija: Stop Shop Vršac

Vrsta radova: Adaptacija poslovnog prostora

Datum: 2018.

Jedan od brojnih primera dobro osmišljenog i precizno izvedenog adaptiranja enterijera.